العربية | الانجليزية

جامعة الجزيرة الخاصة جامعة الجزيرة الخاصة

كلية كلية الصيدلة

The College of Pharmacy aspires to achieve academic excellence in the fields of pharmacy sciences and related medical sciences.